Advisering en Begeleiding voor Onderwijs en Wetenschap

Programmaontwikkeling is stressvol

De ontwikkeling of herziening van onderwijsprogramma’s is een langdurig proces en moet zorgvuldig gebeuren. Docenten, studenten en de onderwijsorganisatie moet op deĀ  hoogte zijn van de veranderingen en in belangrijke mate ook steunen. Onderwijsvernieuwing kan op weerstand rekenen omdat docenten en organisatie gewend zijn aan de bestaande situatie en niet graag zullen veranderen. Verandering gaat gepaard met een extra tijdsinvestering voor de voorbereiding van het onderwijs. Het doorbreekt de routine en vraagt ook om die reden veel van de docenten. Ik heb als programmaleider en docent enkele onderwijsherzieningen meegemaakt en begeleid, en kan deze kennis delen met organisaties die op het punt staan om het onderwijsprogramma te herzien.

Audits eisen goede voorbereiding

Onderwijsprogramma’s moeten regelmatig worden geevalueerd door interne of externe visitatiecommissies. Voorbereiding van deze zgn audits is een arbeidsintensief proces waarvoor documentatie moet worden gemaakt. Hoe doe je dat, op welke manier kan de informatie het best worden aangeboden, en hoe bereid ik de deelnemers, leidinggevenden, docenten en studenten, voor op een audit. Ik heb deelgenomen aan (inter)nationale audits als lid of voorzitter van de commissie en kan onderwijsorganisaties adviseren over de voorbereiding van de audit. Een repetitie van de audit met de betrokken deelnemers kan een goed leermoment zijn ter voorbereiding. Een externe voorzitter die bekend is met de gang van zaken bij een audit, is een goed uitgangspunt voor een repetitie.

Mijn rol

Mijn ervaring als docent, directeur van een graduate school en programmaleider van het medische bachelorprogramma in het UMCG stel ik beschikbaar aan instellingen voor hoger onderwijs voor ontwikkeling van onderwijsprogramma’s, evaluatie van programma’s en begeleiding van docenten. Ik kan ondersteuning geven aan organisaties die zich voorbereiden op audits (onderwijsvisitaties) en nieuwe onderwijsprogramma’s willen ontwikkelen of bestaande herzien.