Nu we zo langzaam aan weer uit de coronapandemie geraken neemt het aantal stageplaatsen in de academische ziekenhuizen weer toe. Studenten kunnen weer op de afdelingen terecht en vinden ook weer stages buiten de eigen regio of zelfs in het buitenland. Het aantal buitenland stages is door de nog bestaande regels nog beperkt. De verwachting is dat ook de stages in het buitenland binnen afzienbare tijd een bijna normaal niveau zullen gaan bereiken. 

Wij hebben in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) relatief weinig problemen gehad met het invullen van wetenschapsstages voor geneeskundestudenten. Er zijn enorme databanken beschikbaar in het ziekenhuis die door studenten kunnen worden geraadpleegd en geanalyseerd.  Medisch specialisten en onderzoekers in het UMCG hebben in mei 2020 ruim gehoor gegeven aan een oproep om wetenschapsstages voor geneeskunde studenten aan te bieden, veelal gebaseerd op het gebruik van deze databanken voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft, mede met hulp van de affiliatie-ziekenhuizen in de regio, tot ruim 700 stageplaatsen geleid die inmiddels allemaal zijn afgerond. De groep studenten die van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt hebben vrijwel geen noemenswaardige studievertraging opgelopen.

Studenten van andere faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool die stages volgen in het UMCG hebben wel hinder ondervonden van de pandemie. Er waren in de laboratoria significant minder stageplaatsen beschikbaar in 2020. Studenten concurreerden met elkaar om de weinige plekken en docenten werden overspoeld door aanvragen. Hier is wel studievertraging ontstaan ook omdat het aantal begeleiders daalde. Deze studenten worden vaak begeleid door promovendi maar die konden plotseling hun laboratoria niet meer in en vielen dus uit als begeleider voor de student. Gelukkig zijn de laboratoria weer open en vinden ook studenten van deze faculteiten weer hun weg in het UMCG. Omdat er geen nummeres fixes is voor sommige studies wordt het aantal stageplaatsen voor deze studenten wel aan een limiet gebonden. Het zal even wennen zijn maar uiteindelijk zal er een prettiger stageklimaat ontstaan voor student en docent waarbij het vinden van een stageplaats ook eenvoudiger is.